• Ve jménu Božím o českém pravopise a slovní zásobě
Vydejme se společně po stopách Boha a křesťanských odkazů v českém pravopise a lexikologii.