• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Význam
dekalog

Jako Desatero přikázání (Desatero Božích přikázání, dekalog či zkráceně jen Desatero) se označují příkazy, které podle Bible (knih Exodus a Deuteronomium) dal Bůh do rukou Mojžíšových.

Desatero přikázání

Jako Desatero přikázání (Desatero Božích přikázání, dekalog či zkráceně jen Desatero) se označují příkazy, které podle Bible (knih Exodus a Deuteronomium) dal Bůh do rukou Mojžíšových.

Synonyms - Božího desatera, desatero

efekt potrefené husy

Efekt potrefené husy je jmenným odvozením českých rčení – potrefená husa nejvíc kejhá a potrefená husa se vždycky ozve

Zpravidla vyjadřuje, že nejvíce a nejčastěji na nějaký nešvar upozorňují jedinci, kterých se přímo týká nebo se ho sami dopouštějí. 

Synonyms - efektu potrefené husy

expresivní

Jako expresivní výrazy (expresiva) se označují výrazy citově zabarvené, vyjadřující hodnotící vztah, postoj nebo rozpoložení mluvčího.

Synonyms - expresivum, expresivním

frazeologismus, frazém

Frazeologismy (frazémy) jsou ustálená slovní spojení s vlastním významem.

Synonyms - frazeologismů, frazémů