• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Význam
mantra

Slovo mantra označuje seskupení několika slabik nebo slov, určené v hinduismu a buddhismu k opakovanému recitování nebo meditaci.  V původním významu se jedná o metrickou část védského hymnu. 

Synonyms - mantrou, manter, mantry, mantru

otomismus

Jako otomismus se (převážně v jazykových kruzích) označuje nadužívání bezobsažné fráze je to o tom, že… (ten návrh je o tom, že… a podobně).  

Synonyms - otomismem

pamflet

Jako pamflet se označuje kratší kritická, hanlivá až útočná publicistická forma, jejíž kořeny sahají do období starověku.  

Synonyms - pamfletu

performance

Přejatý výraz performance označuje představení takzvaného akčního umění, kdy umělec vyjadřuje nějakou myšlenku prostřednictvím akce a často také v interakci s divákem (posluchačem). 

Synonyms - performancích

pravdoláskař

Jako pravdoláskaři se označují příznivci dramatika, disidenta a našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, jeho myšlenek a postojů, zejména pak mezi jeho odpůrci na sociálních sítích. 

Synonyms - pravdoláska