• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů a frází

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Výklad
frazeologismus, frazém

Frazeologismy (frazémy) jsou ustálená slovní spojení s vlastním významem.

Synonyms - frazeologismů, frazémů

grammar nazi

Jako grammar nazi (česky gramatický nacista, expresivně gramatický nácek) se v online prostředí někdy hanlivě označují uživatelé, kteří pravidelně opravují gramatické a pravopisné chyby ostatních uživatelů a usilují tak o důsledné dodržování jazykových pravidel.

Synonyms - gramatický nacismus, gramatických nácků

havloid, havlista

Výraz havloid (také havlista) se nejčastěji používá jako hanlivé označení příznivců dramatika, disidenta a našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, jeho myšlenek a postojů.

Synonyms - havloid

hoax

Anglický výraz hoax označuje nevyžádanou a současně podvodnou, mystifikující či klamnou zprávu. Velice často má poplašný a řetězový charakter. 

Synonyms - hoaxů

homonymum

Homonyma (též souzvučná slova) jsou slova se stejnou zvukovou nebo grafickou podobou (stejně se čtou či píšou), která mají odlišné významy.

Synonyms - homonyma