Slovníček pojmů a frází

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Výklad
havloid, havlista

Výraz havloid (také havlista) se nejčastěji používá jako hanlivé označení příznivců dramatika, disidenta a našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, jeho myšlenek a postojů.

Synonyms - havloid

hoax

Anglický výraz hoax označuje nevyžádanou a současně podvodnou, mystifikující či klamnou zprávu. Velice často má poplašný a řetězový charakter. 

Synonyms - hoaxů

homonymum

Homonyma (též souzvučná slova) jsou slova se stejnou zvukovou nebo grafickou podobou (stejně se čtou či píšou), která mají odlišné významy.

Synonyms - homonyma

mantra

Slovo mantra označuje seskupení několika slabik nebo slov, určené v hinduismu a buddhismu k opakovanému recitování nebo meditaci.  V původním významu se jedná o metrickou část védského hymnu. 

Synonyms - mantrou, manter, mantry, mantru

performance

Přejatý výraz performance označuje představení takzvaného akčního umění, kdy umělec vyjadřuje nějakou myšlenku prostřednictvím akce a často také v interakci s divákem (posluchačem). 

Synonyms - performancích