• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Význam
pražská kavárna

Jako pražská kavárna se někdy hanlivě označuje fiktivní uskupení městských intelektuálů, kteří se aktivně zajímají o politiku nebo v ní působí.

Synonyms - pražské kavárny

Pulitzerova cena

Pulitzerova cena je nejprestižnějším novinářským a uměleckým oceněním. Uděluje se od roku 1917. 

Synonyms - Pulitzerovu cenu, Pulitzerovou cenou

sluníčkář

Populární výraz sluníčkář se nejčastěji užívá jako hanlivé označení pozitivního, světu otevřeného a spíše levicově zaměřeného člověka se vstřícným postojem k multikultuŕalismu a migraci.  

souzvučná slova

Homonyma (též souzvučná slova) jsou slova se stejnou zvukovou nebo grafickou podobou (stejně se čtou či píšou), která mají odlišné významy.

spřežka

Jako spřežky (či nevlastní složeniny) se označují spojení dvou a více slov, psaná dohromady.

Synonyms - spřežky, spřažené, spřahování, spřežkou