souzvučná slova

Heslo Význam
souzvučná slova

Homonyma (též souzvučná slova) jsou slova se stejnou zvukovou nebo grafickou podobou (stejně se čtou či píšou), která mají odlišné významy.

V češtině se rozlišuje homonymie pravá (úplná) a nepravá (částečná). Pravým a úplným homonymem, shodujícím se ve všech tvarech, je například travička (nízká tráva / žena, která někoho otrávila) nebo koruna (královská k., měna, platidlo, rozvětvená část stromu…).

Homonyma částečná (nepravá) se naopak shodují pouze v některých tvarech. Typickými představiteli částečných homonym jsou podstatná jména rys, los, jeřáb nebo člen (dále viz skloňování částečných homonym).

 

Související články: