pražská kavárna

Heslo Význam
pražská kavárna

Jako pražská kavárna se někdy hanlivě označuje fiktivní uskupení městských intelektuálů, kteří se aktivně zajímají o politiku nebo v ní působí.

Některými uživateli hovorového jazyka ale také bývá spojení stavěno na roveň příznivcům dramatika, disidenta a prvního našeho polistopadového prezidenta Václava Havla, jeho myšlenek a postojů. 

Jeho význam je velmi nejasný, neboť v konkrétních případech směřuje i na názorově výrazně odlišné jedince nebo členy různých politických uskupení. 

Spojení pražská kavárna zpopularizoval ve svých vyjádřeních především současný prezident Miloš Zeman a jeho mluvčí Jiří Ovčáček. 

Z některých výroků prezidenta Zemana lze přitom usuzovat, že za příslušníky pražské kavárny považuje obecně všechny, kdo veřejně vystoupí proti jeho osobě, vyjádří svůj nesouhlas s jeho počínáním v úřadu nebo podpoří jiného kandidáta v prezidentské volbě:

Pražská kavárna, což je takové společenství sebe se utvrzujících lidí, kteří v životě příliš mnoho nedokázali, teď asi, pokud nebude chtít pět let fňukat, že neprošel její kandidát, bude muset zavřít ústa,“ reagoval například na blahopřání Václava Klause k volebnímu vítězství v roce 2018. 

 

Související články:

 

Synonyms: pražské kavárny