pamflet

Heslo Význam
pamflet

Jako pamflet se označuje kratší kritická, hanlivá až útočná publicistická forma, jejíž kořeny sahají do období starověku.  

Původní pamflety zpracovávaly nejčastěji aktuální náboženská a politická témata. Dnes se výraz pamflet užívá jako synonymum pro jakýkoliv hanlivý či urážlivý text (hanopis). 

Samotné slovo pamflet vzniklo z anglického pamphlet, označující drobné dílo bez pevné vazby.

Synonyms: pamfletu