otomismus

Heslo Význam
otomismus

Jako otomismus se (převážně v jazykových kruzích) označuje nadužívání bezobsažné fráze je to o tom, že… (ten návrh je o tom, že… a podobně).  

Jeho uživatelé jsou také někdy expresivně nazýváni jako otomané, případně otomisté. Užívání otomismů bývá nejčastěji vytýkáno českým politikům, úředníkům a vedoucím pracovníkům v korporátní sféře. 

 

Související články: