mantra

Heslo Význam
mantra

Slovo mantra označuje seskupení několika slabik nebo slov, určené v hinduismu a buddhismu k opakovanému recitování nebo meditaci.  V původním významu se jedná o metrickou část védského hymnu. 

Ve významu obecném a expresivním se někdy používá jako označení pro různá jazyková nebo rétorická klišé a otřepané fráze.

Synonyms: mantrou, manter, mantry, mantru