frazeologismus, frazém

Heslo Význam
frazeologismus, frazém

Frazeologismy (frazémy) jsou ustálená slovní spojení s vlastním významem.

Patří mezi ně nevětné frazémy jako přirovnání (čistý jako slovo Boží), slovesná (házeli nám klacky pod nohy) i neslovesná ustálená spojení (chyba lávky). Dále také pranostiky, přísloví, pořekadla i některá přejímaná ustálená spojení z cizích jazyků. 

Frazeologismy v jednotlivých jazycích zkoumá a systematizuje lingvistická disciplína zvaná frazeologie

 

Související články

Synonyms: frazeologismů, frazémů