expresivní

Heslo Význam
expresivní

Jako expresivní výrazy (expresiva) se označují výrazy citově zabarvené, vyjadřující hodnotící vztah, postoj nebo rozpoložení mluvčího.

Synonyms: expresivum, expresivním