Desatero přikázání

Heslo Výklad
Desatero přikázání

Jako Desatero přikázání (Desatero Božích přikázání, dekalog či zkráceně jen Desatero) se označují příkazy, které podle Bible (knih Exodus a Deuteronomium) dal Bůh do rukou Mojžíšových.

Dodnes hraje zásadní roli v židovské a křesťanské etice a způsobu života. 

Užívá se také v obecném významu, ve smyslu zažitých pravidel v nějaké oblasti – například desatero bezpečnosti na internetu, lyžařské, pravopisné a podobně.

 

Související články

Synonyms: Božího desatera, desatero