coming out

Heslo Význam
coming out

Anglicismem coming out se nejčastěji označuje veřejné přihlášení konkrétní osoby k menšinové sexuální orientaci (homosexualitě, bisexualitě) nebo genderové identitě (transsexualitě, transgenderismu a podobně). 

Sociologie vnímá coming out také v širším slova smyslu, jako samotnou vnitřní identifikaci a přijetí menšinové identity před sebou samým. 

V českém pravopise se výraz coming out skloňuje jako podstatné jméno rodu mužského neživotného (coming out, coming outu…) a převažuje jeho dvouslovný zápis s mezerou. 

 

Související články: 

Synonyms: coming outu, coming outů