biblismus

Heslo Význam
biblismus

Biblismus (i biblizmus) je lidové rčení, výraz nebo ustálené spojení, které bylo odvozeno z bible (tedy posvátné Knihy knih křesťanské a částečně i židovské víry).

Typickým příkladem biblismu je přirovnání jako David a Goliáš, spojení nést svůj kříž, starý jako Metuzalém, v rouše Adamově a řada dalších.

 

Související články a média

Synonyms: biblismy