aorist

Heslo Výklad
aorist

Aorist je zastaralým prostředkem pro vyjádření slovesného času. Tvořil se silně, respektivě slabě, podle takzvané otevřenosti kmene. 

V současné češtině se používá pouze aorist slovesa být, pro vyjádření podmiňovacího způsobu – bych, bys, by, bychom, byste apod.

 

Související články

Synonyms: aoristu