• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Význam
pamflet

Jako pamflet se označuje kratší kritická, hanlivá až útočná publicistická forma, jejíž kořeny sahají do období starověku.  

Synonyms - pamfletu

performance

Přejatý výraz performance označuje představení takzvaného akčního umění, kdy umělec vyjadřuje nějakou myšlenku prostřednictvím akce a často také v interakci s divákem (posluchačem). 

Synonyms - performancích

pravdoláskař

Jako pravdoláskaři se označují příznivci dramatika, disidenta a našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, jeho myšlenek a postojů, zejména pak mezi jeho odpůrci na sociálních sítích. 

Synonyms - pravdoláska

pražská kavárna

Jako pražská kavárna se někdy hanlivě označuje fiktivní uskupení městských intelektuálů, kteří se aktivně zajímají o politiku nebo v ní působí.

Synonyms - pražské kavárny

Pulitzerova cena

Pulitzerova cena je nejprestižnějším novinářským a uměleckým oceněním. Uděluje se od roku 1917. 

Synonyms - Pulitzerovu cenu, Pulitzerovou cenou