• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Význam
otomismus

Jako otomismus se (převážně v jazykových kruzích) označuje nadužívání bezobsažné fráze je to o tom, že… (ten návrh je o tom, že… a podobně).  

Synonyms - otomismem