• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Význam
mantra

Slovo mantra označuje seskupení několika slabik nebo slov, určené v hinduismu a buddhismu k opakovanému recitování nebo meditaci.  V původním významu se jedná o metrickou část védského hymnu. 

Synonyms - mantrou, manter, mantry, mantru