• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Význam
grammar nazi

Jako grammar nazi (česky gramatický nacista, expresivně gramatický nácek) se v online prostředí někdy hanlivě označují uživatelé, kteří pravidelně opravují gramatické a pravopisné chyby ostatních uživatelů a usilují tak o důsledné dodržování jazykových pravidel.

Synonyms - gramatický nacismus, gramatických nácků

grastapo

Grastapo je velmi zřídka užívané synonymum k populárnímu označení grammar nazi. V online prostředí se tak někdy hanlivě označují uživatelé, kteří v internetových diskusích a příspěvcích na sociálních sítích pravidelně upozorňují na gramatické a pravopisné chyby.