• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Význam
efekt potrefené husy

Efekt potrefené husy je jmenným odvozením českých rčení – potrefená husa nejvíc kejhá a potrefená husa se vždycky ozve

Zpravidla vyjadřuje, že nejvíce a nejčastěji na nějaký nešvar upozorňují jedinci, kterých se přímo týká nebo se ho sami dopouštějí. 

Synonyms - efektu potrefené husy

expresivní

Jako expresivní výrazy (expresiva) se označují výrazy citově zabarvené, vyjadřující hodnotící vztah, postoj nebo rozpoložení mluvčího.

Synonyms - expresivum, expresivním