• Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Význam
coming out

Anglicismem coming out se nejčastěji označuje veřejné přihlášení konkrétní osoby k menšinové sexuální orientaci (homosexualitě, bisexualitě) nebo genderové identitě (transsexualitě, transgenderismu a podobně). 

Synonyms - coming outu, coming outů