Slovníček pojmů a frází

V této sekci pro vás vytvářím abecední slovníček pojmů, vysvětlující některé expresivní a méně užívané výrazy a spojení, s nimiž pracuji ve svých článcích.

Stručný výklad je zpravidla doplněn odkazy na související články z tohoto webu, které vám mohou poskytnout další informace a příkladový kontext k jednotlivým heslům.

Heslo Výklad
acošismus

Jako vodebautismus (anglicky whataboutism, někdy také neoficiálně avyzasismus či acošismus) se označuje argumentační faul ze skupiny takzvaných falešných stop nebo úhybných manévrů. 

aorist

Aorist je zastaralým prostředkem pro vyjádření slovesného času. Tvořil se silně, respektivě slabě, podle takzvané otevřenosti kmene. 

Synonyms - aoristu

avyzasismus

Jako vodebautismus (anglicky whataboutism, někdy také neoficiálně avyzasismus či acošismus) se označuje argumentační faul ze skupiny takzvaných falešných stop nebo úhybných manévrů.