• Politika
  • Příběh jednoho gymnázia aneb opravdu „nutná“ optimalizace školství?

Příběh jednoho gymnázia aneb opravdu „nutná“ optimalizace školství?

Příběh jednoho gymnázia aneb „Nutná“ optimalizace školství?

Tak nám zabili elitní gymnázium, mohl by znít výrok švejkovské posluhovačky v reakci na případné rozhodnutí krajského zastupitelstva v únoru 2011. Aktuální mediální bubliny o plánovaném rušení jabloneckého Gymnázia U Balvanu vyvolaly v regionu rozporuplné reakce.

Do školy každodenně nejen docházejí studenti z celého okresu, ale i dojíždějí z Liberecka. Rodiče a přátelé školy se bouří, vznikají petiční akce a celá záležitost se dostala i do Parlamentních listů a dalších celoplošných medií.

Je optimalizace v našem okrese skutečně nutná? Pokud ano, za jakých podmínek? A nejedná se spíše o tahanice kraje o falešné vůdčí postavení Liberce ve vzdělávání? Či dokonce o to, aby si někteří naši radní zahřáli svá křesílka na horší časy?

Gymnaziální vzdělávání není lichva

V Kamenickém Šenově krajská rebelie nebyla vítaná, nyní je na řadě okresní Jablonec nad Nisou. Jak správně uvedla redaktorka Jabloneckého deníku Lenka Střihavková, gymnázium patří bezesporu k těm neprestižnějším v kraji. 

O tom, které osobnosti zde skládali maturitní zkoušku, se již mluvilo dostatečně (Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí; Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra školství; JUDr. Ivana Weberová, poslankyně PČR; Tomáš Drahoňovský, moderátor TV Prima; aj.) a není to zrovna klíčovým faktorem.

Je jím ale například skutečnost, že studenti Gymnázia U Balvanu pravidelně figurují na předních místech středoškolských olympiád a ani pojem Středoškolská odborná činnost jim není neznámý. Jak ale trefně poznamenal Tomáš Drahoňovský, Randa, druhé gymnázium v Jablonci, vydělává sportovními závody peníze, v čemž samozřejmě balvaňácké chytré hlavy randovské sportovce trumfnout nemohou.

Pokud kraj potřebuje za každou cenu produkovat vysoké peněžní částky, může si založit vlastní cech lichvářů a půjčovat s vysokým úrokem zchudlým venkovským sídlům jako záruku, že si, nedej Bože, nezaloží například novou školu. A jestliže má tento monetární systém školství vést za současného zrušení elitního gymnázia k růstu úrovně sekundárního vzdělávání v Libereckém kraji, pak udělali soudruzi někde chybu.

Trefně, leč nechtěně to vystihl radní Radek Cikl, když uvedl, že tento postup je ze všech nejvíc amorální, protože gymnázium je plně funkční a výkonné. Na to ihned navázal tím, že touto cestou přesto musíme jít. Myslím, že kdyby sám Karel Hynek Mácha viděl Ciklovu oblibu v paradoxech a oxymóronech, zřekl by se veškerého literárního díla ve prospěch jablonecké radnice.

Tanvald sobě

Byl jsem ale velice potěšen, že se v mediání vřavě našel také někdo rozumného uvažování, jako například poslanec a bývalý starosta Železného Brodu Václav Horáček, s jehož názorem jsem se ztotožňoval již v době, než ho vůbec poskytl médiím. Upečeno to bylo totiž skutečně jako majstrštyk pro tanvaldské labužníky. Místní gymnázium z těchto bojů logicky vypadává. Proč? Radní Cikl toto diskutabilní gymnázium plánuje nasyslit pod město.

Tah vskutku optimalizační, nebýt Ciklovy komunální příslušnosti právě v cca 7tisícovém Tanvaldě. Je tedy zřejmé, že tudy normální cesta nepovede nikdy. Proč tedy říci Ne optimalizaci Randovky? Petr Tulpa jasně uvedl, že Randovo gymnázium se přece může rozvíjet dál ve svém územním rozsahu a má potřebné sportovní zázemí. Čemu se tedy ještě divíme?

To snad ani nemůžete myslet vážně?! Proč se sdělovací prostředky vůbec ptají na názor bývalého ředitele dotyčného gymnázia v ulici Dr. Randy? Potom je tedy oprávněné klást stejnou váhu vyjádření bývalého ředitele Gymnázia U Balvanu a mimo jiné předsedy školské rady, Jiřího Rudolfa:

„Zejména obě jablonecká mají při každých přijímačkách obrovský převis zájemců. Studovat tu chtějí i děti z Liberce.“ Podle něj tato škola vykazuje nejlepší výsledky v kraji. I jen veřejné úvahy a diskuse o jejím zrušení školu výrazně poškodí.1

Posouzení postupu všech zúčastněných, ať už médií, kraje, nebo různých mediálních figurek, nechám zcela na vás, ale s nezávislostí a prostorem pro názory obou stran má společného pramálo. Nutno podotknout, že z celé záležitosti nekouká nic ani trochu čestného, spravedlivého, a už vůbec ne vedoucího ke zvýšení úrovně okresního vzdělávání.

Exkurz do matematiky základní školy

I přes mou zatvrzelou skepsi si představme existenci bájné chiméry nesoucí poselstvíže optimalizace vzdělávání v našem regionu je opravdu nutná. Dozvěděli jsme se, že dvě gymnázia jsou pro jen 50tisícový Jablonec nad Nisou přílišným přepychem. Zapojme tedy nyní do gymnaziálních tahanic trochu triviální matematiky.

Je skutečně nutné držet v Tanvaldě, stěží 7tisícovém městečku (mimo jiné ležícím v okrese Jablonec n. N.) osmileté gymnázium, které při vší úctě mezi elitní rozhodně nepatří a už vůbec nedosahuje výrazných úspěchů v mimoškolních aktivitách? Pak by bylo asi adekvátním krokem zbudovat v Jablonci dvě další gymnázia, abychom tak dohnali brilantně řešenou situaci v Tanvaldě.

A neměla by především úroveň výuky na školách a výsledky jejich absolventů, ruku v ruce s tradicí vzdělávacího zařízení, představovat hlavní ukazatele pro jejich (ne)zachování?

Studenti a absolventi Gymnázia U Balvanu, rodiče, i přátelé školy, využijme svůj prostor k debatě a vyjádření vlastního názoru, který nám dávají kromě gymnázia také sdělovací prostředky, v petičních akcích a dalších aktivitách k tomu určených. Nenechme Balvan odvalit Ciklem pod střechu Gymnázia Dr. Randy!

Na rozdíl od mnohých projevů v tematických diskusích, smyslem mého příspěvku není zvyšovat nevraživost mezi gymnázii. Je zcela přirozené, že v okresním Jablonci fungují dva skvěle se doplňující vzdělávací ústavy, které se postupem času z přímo si konkurujících subjektů přeformovaly do dvou vyvážených alternativ pro nové uchazeče o studium.

Smyslem příspěvku je naopak aktivizovat zdravě smýšlející občany v našem městě, aby zabránili zrušení fungujícího elitního Gymnázia U Balvanu chladnokrevnými byrokraty, kteří potřebují prostě něco zrušit a vykázat nějakou činnost.

On to hejtman Stanislav Eichler na kraji nějak přežije i s dvěma gymnázii.


Poznámky:

1 STŘIHAVKOVÁ, Lenka. Černého Petra si vytáhlo Gymnázium U Balvanu. Jablonecký deník [online]. 25.11.2010, [cit. 2010-12-08]. Dostupné z: http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/cerneho-petra-si-vytahlo-gymnazium-u-balvanu.html.


Líbí se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli…

Pin ItPřidat komentář


Podobné články:

Odebírejte nové články


Sledujte mě na sítích