Ta sršeň, nebo ten sršeň? Lingvisté z Novinek, zpozorněte

Ta sršeň, nebo ten sršeň? Lingvisté z Novinek, zpozorněte

Sršeň, nebezpečný hmyz, jejž nenávidíme, a přesto nám tak moc záleží na užívání jeho správného gramatického rodu. Povězme si tedy, jak to s tou sršní (či tím sršněm) je ve skutečnosti. Je rodu mužského, nebo ženského?

Během svého obvyklého pročítání mediálních textů jsem před pár dny zahlédl na serveru Novinky.cz smutnou zprávu o muži ze Sokolovska, na kterého na zahrádce zaútočili sršni. Ten svým zraněním žel nakonec podlehl.

I sršeň dokáže pobouřit internetové diskutéry

Vyšší moc mi snad promine, ale mnohem více mne zaujal fakt, že nechvalně proslulé diskusní trolly ze serveru Novinky.cz ani tato tragédie nezastavila před sprchou kritik a invektiv. Jejich terčem se tentokráte stal redaktor serveru, který uvedl v článku tvar nominativu sršni. Tím se dopustil použití mužského rodu podstatného jména a zároveň rozproudění krve v žilách mnoha jazykových diletantů.

Sršeň je rodu ženského; ta sršeň, ta saň, zněly některé výtky v diskusi pod článkem. Aby také ne, ti zlí novináři berou za svou práci určitě nekřesťanské peníze a nevědí si rady ani s tou hloupou sršní. Co když je to ale všechno trochu jinak?

Ať již chceme, nebo ne, slovo sršeň totiž v českém jazyce patří mezi takzvané dublety neboli dvojtvary. To (zcela neočekávaně) znamená, že se u něj akceptují obě dvě varianty. U hesla sršeň je připouští i online příručka Ústavu pro jazyk český: „V praxi převažuje rod mužský; jako zoologický termín se užívá rod ženský.“ [1]

Verdikt: Oba tvary jsou správné, ten sršeň častější

Vzhledem k tomu, že ve zpravodajství o smrti zahrádkáře netřeba zoologických termínů (viz sršeň obecnou), logicky se zde nabízí použití frekventovanějšího mužského rodu.

Poznámka „m i ž“ ve Slovníku spisovné češtiny tak vynáší sama o sobě konečný verdikt, kterým asi zklamu všechny novinkové trolly - ta sršeň i ten sršeň jsou správnými a ve spisovné češtině obhajitelnými tvary. V praxi se však častěji užívá rod mužský.

A jaké z toho všeho plyne ponaučení? Někdy je lepší jen věnovat tichou vzpomínku zesnulým a zdržet se komentáře.


Skloňování podstatného jména sršeň

V následující tabulce uvádím všechny možné tvary slova v obou rodech, které lze ve spisovné češtině používat. V souladu s pravidly pro skloňování mužských životných jmen je možné použít tvary uvedené v závorkách (s koncovkou -ovi, -ové), u zvířecích jmen se však upřednostňuje koncovka -i

  jednotné číslo množné číslo
1. pád sršeň sršni (sršňové) i sršně
2. pád sršně sršňů i sršní
3. pád sršni  (sršňovi)  sršňům i sršním
4. pád sršně i sršeň sršně
5. pád sršni sršni (sršňové) i sršně
6. pád sršni (sršňovi) sršních
7. pád sršněm i sršní sršni i sršněmi

Poznámky:
[1] Sršeň. In: ÚJČ AV ČR, v. v. i. Internetová jazyková příručka [online]. © 2008–2014 [cit. 2014-08-07]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=sršeň.


Líbí se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

Pin It

Přidat komentář


Podobné články: