Rys bez „rysa“ i „rysu“… Co jsou částečná homonyma a jak se skloňují?

Rys bez „rysa“ i „rysu“… Co jsou částečná homonyma a jak se skloňují?

Víte, proč v zoo nepobíhají geometričtí rysi a stírací losi mohou vystupovat jen ve slevové akci Datartu? V dnešním češtinářském povídání se zaměříme na částečná homonyma a dvojí skloňování jejich zástupců rodu mužského.

Když jsem byl ještě mladým a trochu bláhovým redaktorem studentského magazínu, měl jsem za to, že skloňování homonym činí problémy jen u nás žijícím cizincům.

Nejen mé výběry pravopisných chyb a nejhorších hrubek mi však ukázaly, jak velkou komplikaci pro rodilé Čechy představuje třebas i 1. pád množného čísla. Podívejte se na významy a skloňování částečných homonym s dvojí životností.

Shodují se jen v některých tvarech

Pojem homonyma (též souzvučná slova) sdružuje slova se stejnou zvukovou nebo grafickou podobou. Tedy jednoduše taková, která se stejně čtou či píšou, ale mají odlišné významy.

Pravým a úplným homonymem, shodujícím se ve všech tvarech, je například travička (nízká tráva / žena, která někoho otrávila) nebo koruna (královská k., měna, platidlo, rozvětvená část stromu…). Homonyma částečná se naopak shodují pouze v některých tvarech (jez coby vodní stavba i tvar slovesa jíst). 

Nejzajímavější skupinu částečných homonym pak reprezentují podstatná jména rodu mužského, jež se shodují v 1. pádě čísla jednotného a v některých dalších tvarech se naopak odlišují. Neklesejte ale na mysli – jejich skloňování většinou kolísá mezi vzory pán a hrad.

Rys bez rysa (rysu)

Význam homonyma rys, evergreenu školních diktátů, je hned trojí. V mužském životném rodě označuje lesní kočkovitou šelmu, v mužském neživotném pak charakteristickou vlastnost nebo znak (například osobnostní rys), ale také narýsovaný výkres.

Geometričtí rysi mohou být jen stěží k vidění v zoologické zahradě, stejně tak je s měkkým -i nikdy nepotkáte ani v jakémkoliv rozumném textu o analytické geometrii. Životní kočkovití rysi mají v 1. pádě měkkou koncovku -i, ostatní neživotné rysy tedy zákonitě tvrdou koncovku -y.

Skloňování homonyma rys

RYS (kočkovitá šelma)
vzor: pán

  

RYS (vlastnost, narýsovaný výkres)
vzor: hrad

 Pád 

 číslo jednotné 

 číslo množné 

 Pád 

 číslo jednotné 

 číslo množné 

 1.

 rys

 rysi / rysové

 1.

 rys

 rysy

 2.

 rysa

 rysů

 2.

 rysu

 rysů

 3.

 rysu / rysovi

 rysům

 3.

 rysu

 rysům

 4.

 rysa

 rysy

 4.

 rys

 rysy

 5.

 ryse

 rysi / rysové

 5.

 ryse

 rysy

 6.

 rysu / rysovi

 rysech

 6.

 rysu

 rysech

 7.

 rysem

 rysy

 7.

 rysem

 rysy

 

Člen bez člena (členu)

Další homonymní dvojici, o níž se ale v jazykových textech mluví jen zřídka, tvoří podstatné jméno člen. V mužském životném rodě označuje příslušníka nějaké skupiny či organizace, jeho neživotné tvary pak označují členy v mluvnici některých světových jazyků (například určitý a neurčitý člen) nebo členy matematických posloupností. 

Někteří významní členové politických stran sice působí názorově velmi neurčitě, stále se však ještě skloňují jako lidé a tedy podle mužského životného vzoru pán. U životných členů se v množném čísle zpravidla vypouští tvar členi a používá se jen méně krkolomný tvar členové (pánové).

Skloňování homonyma člen

ČLEN (příslušník skupiny)
vzor: pán

  

 ČLEN (mluvnický č. / článek posloupnosti)
vzor: hrad

 Pád 

 číslo jednotné 

 číslo množné 

 Pád 

 číslo jednotné

 číslo množné

 1.

 člen

 členové

 1.

 člen

 členy

 2.

 člena

 členů

 2.

 členu

 členů

 3.

 členu / členovi  

 členům

 3.

 členu

 členům

 4.

 člena

 členy

 4.

 člen

 členy

 5.

 člene

 členové

 5.

 člene

 členy

 6.

 členu / členovi 

 členech

 6.

 členech

 členech

 7.

 členem

 členy

 7.

 členy

 členy

 

Los bez losa (losu)

Mezi částečná homonyma řadíme také podstatné jméno los. Životného losa, přežvýkavce z čeledi jelenovitých, potkáte s trochou štěstí v severských lesích i pěti českých zoo, s neživotným losem zase můžete vyhrát finanční obnos nebo jím něco náhodně určit (vylosovat).

Stírací losi jsou možná k vidění v nabídce trafikanta, jenž se teprve před měsícem přistěhoval z Vietnamu, rodilým mluvčím je ale psáti takový nonsens zapovězeno. Ledaže na vás ze stíracího losu koulí očima živí losi, jako například v originální reklamní soutěži na prodejnách Datart.

Homonymum los se skloňuje totožným způsobem jako rys. U životných losů se proto v 1. a 5. pádě čísla množného opět akceptují dva tvary – losi, losové

Homonyma: Stírací „losi“ v reklamní akci Datartu
 Datart ve své akci vychytal jediné správné užití spojení „stírací losi“. Bohužel na úkor typografie a smyslu umístěných otazníků… Zdroj: CentrumKrakov.cz

Jeřáb bez jeřába (jeřábu)

Stejným pravidlem můžeme rozsoudit také skloňování homonyma jeřáb. Zatímco pták z čeledi jeřábovitých se skloňuje podle mužského životného vzoru pán, hradními koncovkami se může pochlubit nejen jeřáb coby zdvihací stroj, vrchol v Orlických horách a liberecká městská část, ale i stejnojmenná cévnatá rostlina.

Pro missourské vědce jsou sice rostliny živou bytostí, v češtině se však všichni zástupci flóry s mužskými jmény skloňují podle neživotných vzorů. Web cestovatelů proto velmi správně uvádí, že nejméně nápadnými z jeřábů jsou jeřáby břeky.

Hovorová čeština souzvučnosti přeje

Velmi bohatými na částečná homonyma rodu mužského jsou výrazy z obecné češtiny a slova zdrobnělá, slangová i hanlivá.

Shodně jako v předchozích případech (podle tvrdých vzorů pán a hrad) se skloňují například slova koníček (malý koník / záliba), kohoutek (zdrobněle kohout / vodovodní k.), autobusák (hov. autobusové nádraží i řidič autobusu), balík (zabalený předmět / neobratný, nemotorný člověk, hlupák) nebo balvan (velký kámen / opět neobratný, těžkopádný člověk). 

Netypicky, mezi vzory žena a předseda, kolísá skloňování slova bačkora, označujícího měkkou obuv a hanlivě také měkkého, neprůbojného člověka.

Čistič, sazeč a další činitelé

Jedinou systematickou výjimku představují homonymní jména označující současně povolání a neživotné stroje. Jedná se o činitelská podstatná jména jako čistič (čistič bot / čisticí zařízení, prostředek) nebo sazeč (tiskař zodpovědný za sazbu textu / ruční sazeč).

Částečně sem patří i samotné slovo činitel (veřejný činitel / působící faktor, okolnost; činitel v násobení), které můžeme použít jako šikovnou pomůcku, nikoliv však jako absolutní vzor. Matematické činitele, stejně jako dělitele, mocnitele nebo sčítance totiž můžeme skloňovat jako životné i neživotné (činitele jsou kladné i činitelé jsou kladní).  

Jména ostatních životných činitelů se skloňují podle vzoru muž, jména neživotných strojů podle vzoru stroj.

Skloňování homonym čistič, sazeč…

ČISTIČ, SAZEČ… (muži)
vzor: muž

  

ČISTIČ, SAZEČ… (stroje, přípravky)
vzor: stroj

 Pád 

 číslo jednotné

 číslo množné

 Pád 

 číslo jednotné

 číslo množné

 1.

 čistič, sazeč…

 čističi, sazeči

 1.

 čistič, sazeč…

 čističe, sazeče…

 2.

 čističe, sažeče…

 čističů, sazečů…

 2.

 čističe, sažeče…

 čističů, sazečů…

 3.

 čističi, sazeči / čističovi, sazečovi… 

 čističům, sazečům… 

 3.

 čističi, sazeči…

 čističům, sazečům… 

 4.

 čističe, sazeče…

 čističe, sazeče…

 4.

 čistič, sazeč…

 čističe, sazeče…

 5.

 čističi, sazeči…

 čističi, sazeči…

 5.

 čističi, sazeči…

 čističe, sazeče…

 6.

 čističi, sazeči / čističovi, sazečovi… 

 čističích, sazečích…

 6.

 čističi, sazeči…

 čističích, sazečích…

 7.

 čističem, sazečem…

 čističi, sazeči…

 7.

 čističem, sazečem… 

 čističi, sazeči…


Třebaže vám pojem částečná homonyma může znít kdovíjak vědecky, nejspíš jste zjistili, že se s nimi potkáváte od prvních ročníků základní školy. Abyste se vyvarovali školáckých hrubek, stačí si přitom zapamatovat jedinou větu:

U slov rys, člen, los a jeřáb (stejně jako u většiny hovorových dvojic) kolísá skloňování mezi vzory pán a hrad, u činitelských homonymních dvojic (činitel, čistič, sazeč) mezi vzory muž a stroj

A pokud pejorativní(ho) bačkoru nevídáte doma každý den, můžete jeho (její) skloňování s klidným srdcem vypustit.


Líbí se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli…

Pin ItPřidat komentář


Komentáře  

super
0 # super 13. 03. 2020, 16:07
:-) super
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
Podobné články:

Odebírejte nové články


Sledujte mě na sítích