• Čeština a literatura
  • Jak skloňovat „muzeum“, „datum“, „publikum“… Naučte se 3 jednoduchá pravidla

Jak skloňovat „muzeum“, „datum“, „publikum“… Naučte se 3 jednoduchá pravidla

Jak skloňovat „datum“, „muzeum“, „publikum“… Naučte se 3 jednoduchá pravidla

Trochu popojedeme v seriálu o mých oblíbených gramatických a pravopisných jevech, který pravidelně ukazuje, že i čeština má svou logiku. Dnes se podíváme na obávané skloňování slov datum, muzeum, publikum a několika desítek dalších odvozených příkladů.

Nesprávné tvary datumů, muzeách nebo publikumu mne tahají za uši snad od střední školy. A od té doby jsem už dokázal deklinačně převychovat řadu svých přátel a kolegů. Zařaďte se hrdě mezi ně a osvojte si tři jednoduchá pravidla skloňování podstatných jmen rodu středního končících -um.

Pamatujte, že všechna tato podstatná jména se v základu skloňují podle vzoru město. První hláska stojící před koncovkou -um pak ovlivňuje některé změny v jednotlivých pádech. Ve skutečnosti je to ale mnohem jednodušší, než jak to nyní vypadá.  

Skupina datum – souhláska (kromě -k-) před koncovkou -um

Přejatá podstatná jména rodu středního, kde koncovce -um předchází kterákoliv souhláska (s výjimkou specifického -k-), se plně shoduje se skloňováním samotného vzoru město. Ve třech pádech si však zachovává přejatou koncovku -um – konkrétně v 1., 4. a 5. pádě čísla jednotného.

Za správné se nepovažují tvary datumu, albumy ani centrumech, ale naopak data, alba a centrech. Z toho také jednoznačně plyne, že slova datum, album, centrum jsou vždy podstatnými jmény rodu středního, nikoliv mužského.  

Jak skloňovat datum: 

 vzorměsto

 Pád  

 Jednotné číslo  

 Množné číslo  

 1.

 datum

 data

 2.

 data

 dat

 3.

 datu

 datům

 4.

 datum

 data

 5.

 datum

 data

 6.

 datu

 datech

 7.

 datem

 daty

Pokud vám přijde podezřelé, že se některé tvary shodují se slovem data, ve smyslu údajů či počítačových informací (používá se pouze v množném čísle), máte velmi dobrý postřeh – jedná se totiž o homonyma čili slova souzvučná. 

Zajímavostí je, že pokud se v téže větě mluví o více typech dat, v zájmu lepší srozumitelnosti se někdy dovoluje použít i tvary datumu a podobné – například výběr dat podle datumu

Další příklady slov ze skupiny datum:

album, referendum, minimum, maximum, synonymum, antonymum, plénum, Rudolfinum, Klementinum, sérum, fórum, metrum, spektrum, centrum, monstrum, neutrum, konkrétum, faktum, abstraktum, kvantum, substantivum, adjektivum, apelativum, kolektivum, aktivum, pasivum, universum… 

 

Skupina publikum – souhláska -k- před koncovkou -um

Souhláska -k- má pověst proradného troublemakera a na rozdíl od ostatních souhlásek vytváří v 6. pádě množného čísla nezvyklou koncovku -ách.

U filmu a opery tedy nemluvíme o rozdílných publicích, ale publikách, v cizích krajích se nedozvídáme o kulturních specificích, nýbrž specifikách a podobně. Pro lepší zapamatování si můžete třeba představit publikum, které tvoří pouze ženy (v 6. pádě ženách). 

Jak skloňovat publikum:

 vzor: město, 6. p. č. mn.: -ách

 Pád  

 Jednotné číslo  

 Množné číslo  

 1.

 publikum

 publika

 2.

 publika

 publik

 3.

 publiku

 publikům

 4.

 publikum

 publika

 5.

 publikum

 publika

 6.

 publiku

 publikách

 7.

 publikem

 publiky

Ostatní tvary se shodují se skloňováním podle vzoru město (a tedy i s předchozí skupinou datum). Koncovka -um opět přežívá jen v 1., 4. a 5. pádě čísla jednotného.

Můžete namítnout, že například ve službě Google Analytics se stále dokola používá spojení údaje o publicích. Inu, jak praví známé rčení digitálního věku, i mistr Google se někdy utne.

Další příklady slov ze skupiny publikum:

periodikum, specifikum, unikum, praktikum, antibiotikum, analgetikum, afrodiziakum, narkotikum, hypnotikum, panoptikum

 

Skupina muzeum – samohláska před koncovkou -um

Nejvíce hybridní a současně nejpočetnější skupinu tvoří podstatná jména, v nichž charakteristické koncovce -um předchází libovolná samohláska.  

Skloňování těchto podstatných jmen se asi ze dvou třetin řídí vzorem město, ve čtyřech případech ale přechází ke vzoru moře – a to ve 2., 3., 6. a 7. pádě čísla množného.

Jak skloňovat muzeum:

 vzor: město / moře

 Pád  

 Jednotné číslo  

 Množné číslo  

 1.

 muzeum

 muzea

 2.

 muzea

 muz

 3.

 muzeu

 muzeím

 4.

 muzeum

 muzea

 5.

 muzeum

 muzea

 6.

 muzeu

 muzeích

 7.

 muzeem

 muzei

V 7. pádě jednotného čísla u slov končících -eum dochází ke zdvojení samohlásky -e- (muzeem, lyceem…), což je v tom případě naprosto v pořádku. V 1., 4. a 5. pádě jednotného čísla pak již tradičně zůstává koncovka -um.

Další příklady slov ze skupiny muzeum:

lyceum, jubileum, linoleum, mauzoleum, koloseum, lithium, radium, ytterbium (a další chemické prvky končící -ium / -yum), adverbium, stadium, paládium, médium, prezidium, stipendium, pódium, preludium, studium, morfium, privilegium, kolegium, evangelium, lapidárium, planetárium, akvárium, rozárium, impérium, kritérium, delirium, krematorium, sanatorium, teritorium, absolutorium, provizorium, kolokviumgymnázium, sympozium, individuum, vakuum, kontinuum

Někdy u této skupiny dochází i ke zdvojení -ií-  a pro češtinu nezvyklému spojení -uí-. Nikdy si však nepomáháme vložením -j- ani jiných souhlásek, třebaže nás k tomu může svádět výslovnost jednotlivých slov. 

Například nápadité tvary studiích, individuích a vakuích jsou tak skutečně jedinou správnou variantou 6. pádu množného čísla.  


Pokud vám stále přijde skloňování podstatných jmen končících -um poněkud komplikované, pamatujte, že zejména cvik dělá mistra. A přejatých slov k procvičování máme díky čilému pronikání cizích výrazů do češtiny opravdu požehnaně.

Skromně připomínám, že jsem pro vás ve slovnících vyšťoural poctivých 75 odvozených příkladů. Tak tedy směle do toho. :)


Líbí se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli…

Pin ItPřidat komentář


Podobné články:

Odebírejte nové články


Sledujte mě na sítích