• Jak skloňovat a časovat…
Seriál článků o nástrahách českého skloňování podstatných jmen a časování sloves

Jatky, kasárna… O dvojím skloňování a významu pomnožných podstatných jmen

Jatka, kasárny… O dvojím pravopisu a významu pomnožných podstatných jmen

Jednou slyšíme jatka, podruhé jatky, vepř aby se v tom vyznal… A protože jsem na konci své debutové nemocenské počal i já poněkud vepřovatět, kdo jiný by vám měl vysvětlit pravopis a významy pomnožných podstatných jmen? Jako bonus tradičně přidávám pár zajímavostí.