• Citace v diplomových pracích a odborných textech

Citace v diplomových pracích a odborných textech

Je pro mne velkou ctí, že si mé články vybíráte jako zdroj pro své diplomové a bakalářské práce, odborné texty i encyklopedické záznamy na Wikipedii. Níže přikládám seznam textů, které citujete nebo je uvádíte ve svých pracích v seznamu použité literatury.

Vycházím z veřejně dostupných zdrojů – konkrétně z organického vyhledávání Googlu a databází Theses.cz, Google Scholar a Academia.edu.

 

Články citované v záverečných pracích studentů VŠ:


„Jak funguje LinkedIn? Naučte se používat největší profesionální síť“

 1. MATĚJOVCOVÁ, Barbora. YouTube a Instagram jako nástroje marketingové komunikace. Plzeň, 2019. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni.
 2. PĚNIČKA, Tomáš. Propagace univerzit přes sociální sítě. Hradec Králové, 2019. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové.
 3. ALBINIOVÁ, Iveta. Možnosti propagace ve virtuálním prostředí. Jihlava, 2019. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava.
 4. TAKÁCS, Michal. Analýza sociálních sítí a jejich využití pro marketingové účely s implementací reklamní kampaně. Praha, 2018. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze.
 5. PROKOPOVÁ, Gabriela. Získávání pracovníků ve vybraném podniku. Liberec, 2018. Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci.
 6. KUBATÍKOVÁ, Nikola. Návrh využití sociální sítě pro vodohospodářskou společnost. Ostrava, 2015. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

„RECENZE: Čeština 2.0 – slovník nejen pro „grammar nácky“ s nadhledem“

 • TROJANOVÁ, Markéta. Neosémantismy na portálu Čeština 2.0 a jejich užívání v současné komunikaci. Praha, 2023. Bakalářská práce. Univerzita Karlova.

„Vyjádření pro MF DNES: Čím dál více dětí i dospělých v německém pohraničí se chce učit česky“

 • TEPLÍKOVÁ, Jana. Čeština jako cizí jazyk na 1. stupni německé ZŠ v oblasti Euroregionu Nisa. Liberec, 2022. Závěrečná práce CŽV. Technická univerzita v Liberci.

„Slovníček pojmů / pravdoláskař“

 • GRÁC, David. Srovnání vnímání nestátních neziskových organizací, působících na území České republiky, českou veřejností v letech 2000 a 2020. Hradec Králové, 2021. Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové.

„Jak přejít z prezenčního studia na kombinované? Nepropásněte termín“

 • SEDLÁŘOVÁ, Nela. Problematika rodičovství během studia VŠ. Olomouc, 2018. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci.

„V USA zpestří žákům dějepis výuková hra. Obsáhne 4 000 let civilizace“

 • HAUPT, Tomáš. Didaktické počítačové hry ve výuce dějepisu. Hradec Králové, 2016. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové.

„Je pro vás „klasika“ přežitkem? Poslechněte si 13 nejlepších cover verzí“

 • MAŠKOVÁ, Zuzana. Artificiální hudba v úpravě moderní populární hudby a názory na její využití při výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ. Brno, 2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.

 

Články citované v odborných publikacích:


„17. listopad 1939 zavřel dveře vysokým školám. Připomeňme si atentát na českou inteligenci“

 • IONESCU, Anca Irina. Studenţii cehi împotriva totalitarismului (Čeští studenti proti totalitarismu). IN In Honorem Sorin Paliga: Volum omagial. Bukurešť: Editura Universității din București – Bucharest University Press, 2022, s. 169. ISBN 978-606-16-1370-0.

„Jak funguje LinkedIn? Naučte se používat největší profesionální síť“

 • Jak řídit lidské zdroje v malých a středních podnicích: příklady a doporučení. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, s. 174. ISBN 978-80-7494-488-8.

 

Články citované v dalších odborných textech:


„E-knihy rapidně zvyšují čtenářskou gramotnost žáků, ukázala studie“

 

Články citované v otevřené encyklopedii Wikipedia:


„Comenius ocenil nejlepší české firmy. V TOP 100 jsou i dvě vysoké školy“

„RECENZE: Čeština 2.0 – slovník nejen pro „grammar nácky“ s nadhledem“

„Pozdrav pánbůh, zdař bůh... Ve jménu Božím o českém pravopise a slovní zásobě #2“