• Archaické výrazy, jejich významy a skloňování (časování)