01-martin-ulbrich-kurz-cestiny-pro-nemce-colloquia-ustensia.jpg02-martin-ulbrich-kurz-zurnalistiky-pro-mladez-bilina.jpg03-martin-ulbrich-prezentace-projektu-literatura-v-krusnych-horach.jpg04-martin-ulbrich-kurz-zurnalistiky-pro-mladez-bilina.jpg

BLICK (SRN): Nová domovská stránka sdružení „Literatura v Krušných horách“ má sloužit jako společná platforma autorů

BLICK (SRN): Nová domovská stránka sdružení „Literatura v Krušných horách“ má sloužit jako společná platforma autorů

Ve středu 23. března vyšel v saském regionálním periodiku Blick článek o naší misi v německém Marienbergu. Spolu s Radimem F. Holečkem jsem zde představil přeshraniční projekt Literatura v Krušných horách. 

 

 

BLICK: Neue Homepage der Vereinigung Literatur im Erzgebirge soll Autoren als Plattform dienen

 


Nová domovská stránka sdružení „Literatura v Krušných horách“ má sloužit jako společná platforma autorů

Marienberg. Je úplně nová, dostupná ve dvou jazycích a má za úkol posloužit jako platforma pro píšící autory ze společného, německo-českého, Krušnohoří – nová webová stránka volného literárního sdružení Literatura v Krušných horách. Během sobotního odpoledne byla poprvé prezentována veřejnosti v prostorech hlavního sálu marienberské Baldauf Villy a vše fungovalo, i přes drobné úvodní komplikace s internetovým připojením, podle představ jejích editorů. U zrodu tohoto projektu stál nápad tvůrčí krušnohorské základny poskytnout autorům možnost vlastní prezentace, výměny zkušeností a zpětné vazby, jakož i rychlejšího šíření novinek a termínů akcí směrem k čtenářské veřejnosti. „Všichni autoři spolu můžou prostřednictvím webové prezentace jednoduše komunikovat a díky tomu se i dále vyvíjet ve své tvorbě“, řekla hostitelka literárního odpoledne, Constanze Ulbricht. Partnerem projektu je mj. i ústecká Univerzita J. E. Purkyně - české vedení projektu má pak na starosti jak editaci české jazykové mutace stránek, tak i budování podobné autorské sítě z Krušných hor, jakou disponuje verze německá. „Platforma má za úkol uvolnit hranice obou států a zvýšit povědomí o autorech, kteří buď z Krušnohoří přímo pocházejí, nebo o něm (pro něj) píší ve své tvorbě“, vysvětlil deníku Blick webmaster Kay Meister. Již v tento moment nalezneme na stránkách profily takřka stovky autorů. Brzy by tak mělo vzniknout rozsáhlejší fórum, prostřednictvím kterého spolu budou moci jednotliví autoři debatovat. www.erzgebirgsautoren.de.

FOTO: Český student Martin Ulbrich (1.) a diplomovaný biolog Kay Meister, kteří mají na starost webové stránky projektu.


Líbí se vám článek? Sdílejte ho se svými přáteli!

Přidat komentář


Copyright © 2010-2015 Martin Ulbrich - publicista, copywriter, korektor češtiny. Všechna práva vyhrazena
Grafický návrh stránek je dílem a4joomla, náhledové obrázky pochází z vlastního archivu autora a databází FreeImages, Pixabay a CanStockPhoto.

Související články: