01-martin-ulbrich-kurz-cestiny-pro-nemce-colloquia-ustensia.jpg02-martin-ulbrich-kurz-zurnalistiky-pro-mladez-bilina.jpg03-martin-ulbrich-prezentace-projektu-literatura-v-krusnych-horach.jpg04-martin-ulbrich-kurz-zurnalistiky-pro-mladez-bilina.jpg

Krátký výňatek z básně v literární ročence „Pár střípků 2011“

11. dubna spatřila světlo světa literární ročenka Pár střípků 2011, která představuje autorskou tvorbu v rámci celostátní soutěže O českou báseň roku literárního sdružení Vzdorospolek. Kromě hlasování o nejlepší báseň ve veřejné rovině si čtenáři mohou přečíst krátké výňatky z tvorby nepoustoupivších básníků z roviny odborné.

Číst dál »

Copyright © 2010-2015 Martin Ulbrich - publicista, copywriter, korektor češtiny. Všechna práva vyhrazena
Grafický návrh stránek je dílem a4joomla, náhledové obrázky pochází z vlastního archivu autora a databází FreeImages, Pixabay a CanStockPhoto.